Archive | Samfälligheten

Information om samfälligheten

Information om samfälligheten

Till medlemmarna i föreningarna Konvojen & Sjöstaden 3 Som ni säkert vet så delar vi gård & garage genom en gemensamhetsförening. Våra styrelser träffas kontinuerligt för att diskutera våra gemensamma ytor och intressen. Förutom löpande underhåll ingår även den allmänna ordningen, nyinvesteringar samt förvaltningen av gården. Vi har omförhandlat våra avtal med våra leverantörer och […]

Continue Reading 1