Archive | Viktigt

Olämplig förvaring i allmäna utrymmen

Styrelsen har noterat att det med jämna mellanrum kvarlämnas/förvaras möbler och andra saker i allmänna utrymmen. Förutom att det ser stökigt ut får det ej finnas saker i dessa utrymmen av brandsäkerhetsskäl. Vänligen plocka undan efter dig! Det finns ett par extraförråd att hyra för dem som har behov. Styrelsen kommer att beställa bortforsling av […]

Continue Reading

Cykelutrensning 2013

Nu är det dags igen för en cykelutrensning. Vi tror att det finns ett antal cyklar som inte har någon ägare. Många som flyttar har inte tagit med sina cyklar, trasiga cyklar som inte någon verkar äga mm mm. Vi har därför satt en röd tapemarkering på samtliga cyklar. Om du vill ha din cykel […]

Continue Reading