Fönsterservice påbörjas

Som tidigare meddelats har styrelsen handlat upp Fog och Fönster för genomgång och service av samtliga lägenheters fönster. Arbetena påbörjas redan i nästa vecka, v48, och kommer att hålla på tom februari. Först ut är lägenheterna på Hammarby allé 67.

Preliminär tidplan

Observera att tidplanen nedan är preliminär! Exakt dag för Din lägenhet kommer att aviseras av Fog och Fönster ca 2 dagar i förväg.

Arbetet kommer att utföras av två personer mellan kl. 07.00 -16.00

  • Hammarby allé 67 v 48-49
  • Hammarby allé 61 v 49-50
  • Hammarbyterassen 18 v 50-01 From 18 december tom 3 januari – inga arbeten
  • Sjöfartsgatan 11 v 01-02
  • Sjöfartsgatan 15 v 02-03
  • Sjöfartsgatan 17 v 03-04

Tillträde till lägenheter

För att undvika stillestånd i arbetet är det viktigt att entreprenörerna får tillträde till lägenheterna den aviserade dagen.

Om du inte kan vara hemma när de anländer så låser du dörren i ”serviceläge” när du går hemifrån på morgonen. Du ställer då nyckeln i ”kl 10” istället för ”kl 12”, som är normalläget. Det går då att öppna låset med fastighetens servicenyckel.

Om du har bytt ut lägenhetslåset så att serviceläget inte fungerar, vet med dig att du kommer att vara bortrest under aviserad tidsperiod, eller har mycket goda skäl till att byta dag för service, så är du välkommen att kontakta Magnus Johansson (platschef på Fog och Fönster) på 0707-613 281. Frågor kan även ställas till Patrik Nyström, arbetsledare 070-7613209.

Plocka undan

För att arbete ska kunna utföras utan att er inredning skadas eller smutsas ned ombedes ni att flytta undan möbler, gardiner och mattor framför samtliga fönster. Fönstren ska kunna öppnas i 90 grader, och det ska gå att få plats med en ”arbetsbock” framför fönstret. Om du har stora svårigheter med att flytta undan själv, vänligen kontakta styrelsen.

Varför fönsterservice och vad kommer att åtgärdas?

Enligt leverantörens rekommendationer ska visst underhåll av fönstren genomföras på regelbunden basis, vilket är lägenhetsinnehavarens ansvar. Vi finner anledning att tro att detta inte alltid görs. Därtill har det inkommit en del felanmälningar på fönster från boende. Vid den inventering som gjordes i våras framkom att ett par brister som var gemensamma för samtliga lägenheter. Exempelvis kommer utdömda sprintar i gångjärn liksom s.k. glidbleck i plast att bytas ut i förebyggande syfte.

Vad händer sedan?

Genomgång av respektive lägenhet genomförs enligt det servicepaket som Styrelsen anlitat Fog och Fönster att utföra. Övriga problem med fönster som inte ingår i upphandlat servicepaket noteras som en avvikelse, Entreprenören gör en bedömning kring om felet kan antas bero på slitage/handhavandefel eller om det rör sig om ett garantiärende.

Eventuella fel som kan antas vara garantiåtgärder kommer vi försöka att ta ett gemensamt grepp kring.

Eventuella fel som beror på vanligt slitage, handhavandefel eller bristande underhåll kommer respektive lägenhetsinnehavare att få en återkoppling på inklusive en uppskattad kostnad för åtgärd. Det är varje boendes val att tacka ja eller nej till det. Väljer man att tacka ja, faktureras denna kostnad varje medlem.

Comments are closed.