Nyhetsbrev 3, 2019

Tack Kenny och alla deltagare på städdagen

Tack för stor uppslutning på städdagen och ett stort tack till Kenny och Rusty Rascals för deltagande och fika med mackor och övriga tilltugg.

Återigen har vi rensat undan gamla cyklar, forslat bort skräp till återvinningen, städat och förberett gården för en förhoppningsvis härlig sommar. Stort tack till er alla!

Sjöfartsgatans planteringar

För er som reagerar på att Sjöfartsgatans planteringar ser lite tråkiga ut kan vi nämna att vi tittar på förslag till förändringar och upprustning tillsammans med PB Mark & Miljö.

Rengöring av uteplatser

Som ni som deltog i städdagen har sett har föreningen köpt in en högtryckstvätt. Styrelsen har beslutat att den kommer att lånas ut till de lägenheter som har uteplatser för att rengöring av dessa.
Kontakta oss via hemsidan eller mail direkt till brfsjostaden3@gmail.com om ni är intresserade.

Årsstämman 8/5 Park Inn

Fika serveras från 1830 och stämman börjar 1900.

Inför årsstämman den kan det vara intressant att ta en titt på vår årsredovisning och revisionsberättelsen:

·  Årsredovisning för Brf Sjöstaden 3 2018
·  Revisionsberättelse_2018

Comments are closed.