Archive | Miljö och energi

Fjarrvarmeforbrukningtomnov2012

Energiförbrukning

Förbrukning Hus 1  – Hammarbyterrassen – 119 kWh/kvm och år varav el 12 kWh/kvm. Förbrukning Hus 2 – Hamarby allé & Sjöfartsgatan 115 kWh/ kvm och år varav el 12 kwH/ kvm Tilläggas kan att vi arbetar med att minska energiförbrukningen.  

Continue Reading

Översyn av energiförbrukning och annat

Styrelsen har inlett samarbete med en energiexpert föratt göra en  översyn av fastighetens energiföbrukning (värme och el för gemensamma utrymmen). Sammanfattningsvis  finns det potential att spara in på värme och framförallt elåtgång för våra gemensamma utrymmen. Ett antal åtgärdsföslag har tagits fram som styrelsen arbetar vidare med. Vi har även i samband med detta arbete beställt […]

Continue Reading